Historia klubu

O Klubie Polonia Wrocław:

WARSZTATOWIEC

Na początku 1946r. grupa zapaleńców z Warsztatów Mechanicznych Nr 9 /ZNTK/ zakłada Klub Sportowy "Warsztatowiec" z sekcjami piłki nożnej i szachów. Pierwszym Prezesem został P. Stefan Zasada. Wkrótce nastąpiło połączenie KKS "ODRA" z KS "WARSZTATOWIEC". Jednak mariaż nie trwał długo. W 1947r. następuje reorganizacja sportu kolejarskiego i KS "Warsztatowiec" zmienia nazwę na Koło Sportowe Nr 9. Powstają nowe sekcje: siatkówka kobiet i mężczyzn, kolarska, turystyczna, łącznie sześć sekcji. Opiekę nad kołami sportowymi na Dolnym Śląsku przejmuje Zarząd Okręgu ZZK.

MAMY NAZWĘ "POLONIA"

W 1958r. rozpoczął się nowy etap w historii Klubu. Na Walnym Zebraniu uchwalono przemianowanie Koła Sportowego Nr 9 "Kolejarz" na Kolejowy Klub Sportowy "POLONIA". Oto grupa działaczy, którzy szczególnie przyczynili się do reaktywowania Klubu: Stefan Bryła, Kazimierz Danielewicz, Józef Jasiński, Andrzej Gil, Eugeniusz Matejczuk, Julian Pielechaty, Tadeusz Płatek, Stanisław Szyber, Antoni Stadnicki, Tadeusz Zieliński - łącznie 25 osób. Bardzo często nasze koło Sportowe łączyło swoje interesy z bratnim KKS "ODRA": łączono sekcje sportowe, korzystano wspólnie ze stadionu sportowego DOKP przy ul. Na Niskich Łąkach.

OD WARSZTATOWCA DO POLONII

1946 Powstanie Koła Sportowego "WARSZTATOWIEC"

1947 Połączenie Koła Sportowego Nr 9 z KS "ODRA"

1958 Powstanie KKS "POLONIA"

1946 Piłka Nożna

1946 Szachy

1946-62 Boks

1954-62 Połączenie sekcji bokserskiej Koła Sportowego Nr 9 z KS "ODRA"

1948-50 Lekka Atletyka

1947-49 Siatka kobiet i mężczyzn

1963-68 Tenis stołowy

1948-50 Piłka ręczna

1947-58 Kolarstwo

1966 Hokej na trawie kobiet

1973-94 Brydż sportowy

1947-52 Turystyka

1967-68 Siatkówka mężczyzn

1991-92 Kick Box