TRENER

Przemysław Parus

r. 2008/2007

Matthew McGovern

r. 2006/2005

Tymon Noremberg
Mateusz Cybulski
Wiktor Wajerowski
Krystian Jagiełło

r. 2004/2003

Marcin Tkocz
Szymon Szemelak
Kacper Zmorczyński

r. 2002/2001

Kacper Stryjewski
Franciszek Józef
Oliver Kamiński

r. 2000/1999

Aleksander Brzazgacz
Łukasz Opałka

r. 1998/1997

Vladyslav Norba (UA)
Jakub Szmyd
Kamil Bednarek